Česky  |  English  |  Deutsch  |  Polski

 

Historie

Pivovarská restaurace se nachází v místech někdejšího Horního mlýna. Horní mlýn se nacházel při Mlýnském náhonu v těsném sousedství městského pivovaru v místech dnešní pivovarské restaurace v Barvířské ulici. Písemných zpráv o něm se kromě 16. století dochovalo velmi málo. Byl znovu postaven roku 1525, mlynářem byl starý mistr Nypert, jehož syn Hans skončil na popravišti za vraždu urozené panny. Roku 1550 vyměřoval stavitel Scheyber z Volanova vodovodní vedení právě od Horního mlýna k blízké střední bráně. Roku 1571 byl postoupen Horní mlýn městu, ale moc toho při velké drahotě a nedostatku obilí v ten čas nenamlel. Roku 1580 vykonal prohlídku Horního mlýna sudí Jan Chutowitz. Počestná rada Trutnova tenkrát pověřila mlynáře Kašpara Rukera, aby mlýn opravil. Mlynářství nebylo nikdy jen tak ledajakým řemeslem - byl v něm i kus kumštu. Mlynáři byli staviteli mlýnů, pil a jezů. Po vyhoření města v roce 1861 už obnoven nebyl. Naposled se Horní mlýn připomíná v polovině 19.století (od roku 1885) jako pivovarská restaurace tzv. Pivovarský dvůr. Za 1.světové války tady byla v provozu, pro ulehčení stravování chudých lidí, válečná kuchyně. Pivovarská restaurace existovala až do roku 1983. Nyní je budova nově rekonstruovaná a je součástí trutnovského pivovaru s dlouholetou tradicí.